SKŁADKA CZŁONKOWSKA, FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby pracujące Osoby uczące się * Seniorzy Osoby bezrobotne **
Wpisowe (jednorazowo) 50 zł 25 zł 25 zł 25 zł
Opłata członkowska (miesięczna) 10 zł 5 zł 10 zł 5 zł

* Po zmianie statusu zmiana składki na stosowną pozycję z tabeli.

** Po uzyskaniu pracy zmiana składki na stosowną pozycję z tabeli.

Preferowane wpłaty składek półroczne lub roczne.

Przy wpłatach w treści przelewu proszę o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, dokładnego adresu korespondencyjnego (celem identyfikacji płatnika) oraz czego dotyczy wpłata np.

– wpisowe

– składka członkowska od ……. do ………

Przed dokonaniem pierwszej wpłaty prosimy o dokonanie ZGŁOSZENIA na formularzu i dosłanie go listownie na adres siedziby Zrzeszenia lub drogą elektroniczną na adres kontakt@zrzeszenieslowian.org .

Nr konta do dokonywania wpłat:

98 8125 0008 0006 3874 2000 0010

Nr rach. (IBAN) – PL98 8125 0008 0006 3874 2000 0010

Nr banku SWIFT(BIC) – POLUPLPR

Bank Spółdzielczy w Rajczy ul.Górska 5  34-370 Rajcza

 

Adres siedziby Zrzeszenia Słowian:

Zrzeszenie Słowian – Przybyłówka

Sól 298

34-370 Rajcza