BUDUJ Z NAMI

Zrzeszenie to ludzie, ich gorące serca, wspaniałe pomysły i praca na rzecz społeczności. Zaczęło się od działania grupy założycielskiej i marzenia o wspólnym działaniu lokalnie, jak również na szerszą, ogólnokrajową i ponadpaństwową skalę.

Jeden zaangażowany człowiek może stworzyć dużo, ale wielu tworzy zdecydowanie więcej. Przyszedł czas na tworzenie. Na spełnianie  marzeń.

To, co kiedyś było trudne, jest łatwiejsze dzisiaj i będzie proste jutro.

Dobrze jest pokazać to wszystkim i samemu sobie. Pokazywać codziennie, w radości bycia. Życie jest piękniejsze, kiedy czujemy sens, działamy w grupie, zauważamy i jesteśmy zauważani, pracujemy i bawimy się w miejscach i z ludźmi, których lubimy. Udało się już zorganizować podstawy i miejsce do działania – słowiański OŚ-RODEK z prawdziwego zdarzenia! Znajduje się on w ciekawym punkcie – na styku Polski, Słowacji i Czech.

Powstaje także kilka innych miejsc w Polsce, jedne będą działać samodzielnie i Zrzeszenie podejmie z nimi współpracę, inne chcą włączyć się jako placówki terenowe. Są też już działające organizacje, z którymi mamy nadzieję współpracować w projektach mniejszych lub większych. To są kierunki, nasze zamierzenia.

Dziś, w ramach tego co już powstało, mamy wiele możliwości. Od czytającego te słowa zależy, czy poczuje potrzebę bycia w tej społeczności, działania, czy tylko wspierania.

Jest oczywistym zaproszenie do uczestniczenia w Zrzeszeniu jako jego członek.

Skala działania zależy od możliwości, jakie dany człowiek ma.

Zapotrzebowanie jest duże, na wszystko: od konkretnej pracy i zaangażowania czasowego, po materialne wsparcie, jak i dobrą, wspierającą myśl w polu gorącego serca.

 

Każdego, kto podejmie decyzję: tak, chcę w tym uczestniczyć! – prosimy o zastanowienie, w jaki sposób chciałby to robić. W punktach spróbujemy określić kierunki:

– członkowie wspierający w sposób podstawowy (składka)

– członkowie aktywnie uczestniczący w budowaniu struktur (osoby tworzące filie, opiekunowie miejsc spotkań, organizatorzy wydarzeń itp.)

– członkowie wspierający materialnie – w każdym działaniu potrzebne jest zaplecze finansowe (darczyńcy, fundatorzy, sponsorzy)

– osoby mające czas i ochotę do pracy (remonty, opiekunowie wydarzeń, osoby uczące i wolontariusze działań)

– osoby  chcące wesprzeć jedynie zewnętrznie działania (finansowo, materialnie, w doraźnych pracach, w zapewnieniu miejsc noclegowych, gościny)

– osoby mające chęć przekazania dóbr, które mogą pomóc realizować  określone cele (książki, materiały do warsztatów, narzędzia itp.)

– wreszcie osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie organizowania przedsięwzięć i osiągania wytyczonych celów (pomoc w pozyskiwaniu środków  finansowych, obsługa projektów, wsparcie księgowe, prawne, informatyczne, wzbogacanie faktograficzne w zakresie badań naukowych, gromadzenia dokumentacji fotograficznej, zabezpieczanie materiałów etnograficznych itd.)

 

Jako Zrzeszenie chcemy – na wzór społeczności naszych przodków – tworzyć z poszanowaniem uzdolnień i możliwości. Niech każdy dołoży od siebie to, co może, co chce i tak, aby sprawiało mu to radość! W ten sposób nasza społeczność określi swoją przestrzeń.

 

BUDUJ JĄ Z NAMI!

 

Jeżeli masz ochotę nas wesprzeć, skontaktuj się z nami!