zrzeszenie-slowian

Naszym celem jest pielęgnowanie i rozwijanie tradycji dawnych Słowian
w szczególności poprzez krzewienie naukowej wiedzy o dziejach Słowian
oraz szerzenie w społeczeństwie znajomości tradycji słowiańskiej.

Połączeni nicią dziedziczenia z naszymi przodkami, nosimy w sobie ich dziedzictwo, z którego możemy czerpać, a które każdy z nas pielęgnować i rozwijać powinien, by z dumą móc je przekazać kolejnym pokoleniom.

byliśmy – JESTEŚMY – będziemy

WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA

 

.

ośwadcz.